De deelname aan de nationale competitie ‘Wie heeft ze beter?’ is gratis en staat open voor alle basisleden en zelfstandig spelende jeugdleden NPO
 
Deelname W.H.Z.B.
Het Bestuur Stichting "WHZB"
Designed by Compuclub
W.H.Z.B. 2012
Nationale competitie
R. Geerdink (voorzitter)
M.J.M. Koreman (secretaris)
J.H. Arets (penningmeester)
J.H.M. Boenders
C. Groen
Th.A. Hutten
W. van Lent
Mevrouw G. Veenstra
Wie heeft ze beter?

Al vele jaren heeft WHZB een band met Compuclub. We maken al jaren gebruik van hun diensten. Tot aan 2010 waren het de door de liefhebbers zelf ingevulde formulieren voor deelname aan WHZB die door Compuclub werden verwerkt en daarna ter hand werden gesteld aan Martien Koreman voor verdere verwerking, commissielid van WHZB. In het seizoen 2010 heeft Compuclub een meer prominente rol gespeeld voor WHZB: de aanmelding en berekening werd door hen volledig verzorgd. Inmiddels hebben we geëvalueerd en voor dit seizoen zullen we deze samenwerking verder intensiveren.
WHZB is ontstaan in ruimhartige samenwerking met het NPORGAAN. Het was de familie De Zeeuw te Eindhoven, die in samenwerking met Gerard Winkel, de competitie WHZB een prominente plaats hebben gegeven in het NPORGAAN. Een competitie die ‘all over the world’ zijn weerga niet kent. Nu het NPORGAAN (voorlopig??) niet meer verschijnt heeft WHZB in goed overleg met Compuclub besloten de informatie over de competitie WHZB via de site van Compuclub aan de liefhebbers kenbaar te maken.
WHZB is Compuclub dankbaar dat wij ook nu weer van hun diensten gebruik kunnen en mogen maken.
Onder de knop “ Spelregels “  zijn de spelregels WHZB 2012 geplaatst.  We wensen u een fijn en vooral geslaagd seizoen 2012 toe.

Namens de Stichting WHZB,
Theo Hutten

Duiven aanmelden is dit jaar automatisch! U hoeft dus niets op te geven. lees verder klik hier >>>
Aanmelden........
Reclametermijn tot 01-12-2012
Copyright © 2011- 2012 " W.H.Z.B. - Compuclub"  ·  All Rights reserved